Specialpedagogik i Dalarna

Specialpedgogik i Dalarna

Vem är jag


Patrik Unné heter jag och är utbildad specialpedagog. Jag arbetar som konsult, främst i skola med specialpedagogiska uppdrag, men även mot övrig omsorg och som rådgivare mot privatpersoner.


Jag har varit och är verksam i Borlänge, Falun och Säter. Jag är gift, har två barn och vi bor i ett hus i Borlänge.

Varför Ni ska anlita mig


Mitt fokus ligger på förändring. Förändring för personalen och förändring för eleven. Framgång kan vara väldigt mycket - det beror helt och hållet på var vi befinner oss i början av processen. Det är min absoluta övertygelse att alla vill lyckas och att nycklarna till framgång finns där för oss om vi är villiga att arbeta processinriktat och målmedvetet. Mina personliga styrkor är att skapa relation samt att se saker och ting utifrån flera perspektiv.


Vad jag erbjuder privatpersoner


 • Fonologiska svårigheter - arbetar med Trädet för att stödja de brister som kan finnas kring avkodning. (se särskild sida för mer info om detta
 • Rådgivning - hur kan man tänka? Det kan även handla om att skriva/föra talan gentemot skola
 • Hjälp att läsa och förstå anpassningar - åtgärdsprogram vid särskilt stöd
 • Kartlägga för att bättre förstå läs- och skrivsvårigheter
 


Andra intressenter


 • Kan på uppdrag av andra instanser, såsom HVB-hem, HAB, BUP eller annan verksamhet kopplad till landsting göra observationer i skola. 


Vad jag kan göra i skola


 • Kartläggning kring elevers kunskaper och rådande brister
 • Observationer
 • Handledning av lärare
 • Hjälpa till med implementering av extra anpassningar/särskilt stöd
 • Sammanställa pedagogisk kartläggning vid remiss mot yttre instans
 • Enskild undervisning
 • Arbeta med Trädet - ett redskap för att arbeta med och kring svårigheter som elever har med sin läsning


 • Kontakta mig om det fattas något som ni undrar över
Copyright @ 2018 Specialpedagogik i Dalarna Alla rättigheter reserverade.

Bank