Skolor

Specialpedgogik i Dalarna

Skolor

För uppdrag i skola så skiljer jag mellan korta och längre uppdrag.


Korta uppdrag - Är helt enkelt uppdrag som rör sig om enskilda timmar. Det kan exempelvis vara enskilt stöd för enskild elev, att komma till en skola för tidsmässigt kortare uppdrag.

Priset för detta är normalt 900 kronor plus moms/timme.


Längre uppdrag - Vid längre uppdrag i skola debiterar jag 750 kronor plus moms/timme. Det kan röra sig om en kartläggning kring en elevs pedagogiska behov som jag räknar med tar ungefär tio timmar som grund.

 

Om det finns behov av ännu längre uppdrag, exempelvis vid sjukskrivning eller liknande - då kommer vi överens om en annan prissättning så att båda parter känner sig nöjda.

Vad jag gör

Det som ligger inom specialpedagogens domän.


Jag arbetar med allt från enskild undervisning till handledning av lärare kring olika svårigheter som de stöter på i och kring sin undervisning. Det som jag särskilt vill arbeta med är implementering av anpassningar och särskilt stöd.


Jag gör kartläggningar för eget bruk inom skolan eller mot yttre instans såsom HAB eller BUP. Detta tar normalt tio timmar. Då brukar jag samtala med elev och förälder, lärare runt eleven och jag vill gärna vara med och observera. Efter det så skriver jag ihop kartläggningen i en mall som tagit inspiration från de stödmaterial som utgivits av Skolverket.


Om intresse finns att även kartlägga kring läsning/matematik så gör jag även det utöver normal pedagogisk kartläggning. Gällande läsning har jag flera normerade tester som jag använder mig av och i matematik brukar jag normalt använda mig av Diamant från Skolverket. Detta kommer vi då överens om tillsammans och de timmar som detta krävs läggs utöver ovanstående tio timmar.

Copyright @ 2018 Specialpedagogik i Dalarna Alla rättigheter reserverade.

Bank