Vårdinrättningar av olika slag

Specialpedgogik i Dalarna

Vårdinrättningar eller dylikt

Jag arbetar mot olika former av inträttningar som arbetar kring elver/personer där kartläggning i deras normala verksamhet kan vara av intresse. Det kan röra sig om HAB, BUP, HVB-Hem eller dylikt.


Jag kan utifrån min erfarenhet och kompetens utföra observationer, handleda - både skola och föräldrar, utreda mer kring specifika svårigheter som rör skolan specifikt och en massa annat.


Jag tar då 750 - 900 kronor plus moms/timme beroende på uppdragets omfattning.

 Copyright @ 2018 Specialpedagogik i Dalarna Alla rättigheter reserverade.

Bank