Specialpedagogik i Dalarna

Vem är jag


Patrik Unné heter jag och är utbildad specialpedagog och har arbetat som det i drygt 10 år, mestadels på gymnasiet. Nu för tiden arbetar jag dock som biträdande rektor. 


Jag arbetar utöver det med TrädetWeb, ett program för att metodiskt träna läsinlärning. Varför Ni ska anlita mig


Det är ett inte så välkänt faktum att svårigheter inom avkodning ofta går att träna. Av den fjärdedel av elever som har svårigheter med att "knäcka läskoden" så kan en absolut majoritet, med korrekt träning, lära sig detta. 


Min erfarenhet är att skola ofta är duktiga på att utreda och konstatera svårigheter med läsning/avkodning. Vad de däremot inte besitter kunskaper kring är:


  1. Läsning går att träna även om eleven är äldre
  2. Hur denna träning ska/bör gå till


Jag arbetar med TrädetWeb, som är ett verktyg för att metodiskt arbeta med och träna de förmågor som krävs för att kunna lära sig automatiserad läsning. TrädetWeb är en av få datoriserade metoder som finns tillgänglig för privatpersoner.