Lästräning & pris

Specialpedgogik i Dalarna

Lästräning & pris


För personer med svårigheter kring sin läsning, stavning och läsförståelse så arbetar jag tillsammans med Pelle Lindblå med ett program som heter Trädet Web.


Trädet Web är ett program för att träna läsning ända från väldigt grundläggande fonologisk förmåga till god läsning och förståelse. Programmet tränar även ens förmåga att stava, exempelvis dubbelteckning, olika ng-ljud samt SJ-ljud. På Pelles Youtubesida går det att se filmer som mer ingående förklarar hur programmet fungerar. 

(på följande sida presenterar jag en del fakta om läsinlärning samman med hänvisning till forskning på området)


Pris och vad Du får tillgång till:


Sammanfattning

  • 5000/2500 kronor beroende på vilken version
  • möjlighet att dela upp betalning
  • möjlighet för en mer omfattande kartläggning gällande elevs läsförmåga
  • möjlighet till skriftlig utredning att lämna till skola
  • Tillgång till kontinuerlig handledning och hjälp under hela träningsperioden för att det ska löpa på så smidigt som möjligt. 


En kartläggning kring läsförmåga, skriftlig rekommendation, förslag på hur hjälp kan ges i skola exempelvis samt tillgång till programmet TrädetWeb kostar 5000 kronor. (möjlighet finns att dela upp betalningen) Ett första möte brukar normalt bestå av två sittningar. Drygt 2 timmar på förmiddagen, bryt för lunch och sen ytterligare 1-2 timmars genomgång av vad kartläggningen visat. 


Det finns även möjlighet att göra en automatiserat kartläggning kring fonologisk förståelse. Då gör eleven ett test, hemma på sin egen dator och utifrån resultatet där, läggs ett träningsprogram upp. Det är inte lika omfattande som att träffas fysiskt. Ett sådant test samt tillgång till programmet TrädetWeb kostar 2500 kronor

Fördelen med det automatiserade testet är att det kan göras varifrån i världen och att det inte finns ett behov av att komma till Dalarna för att träffa mig personligen. 


Normalt upplägg kring automatiskt test. 

Jag brukar låta elever genomföra testet utan kostnad, sen brukar vi kunna prata efteråt vad som syns och vad jag tror om det. Vanligen brukar jag låta elever träna en vecka eller två innan de bestämmer om de verkligen ska betala.


-----


Under arbetets gång med Trädet krävs vanligtvis ett antal handledande samtal.

Mestadels sker det via telefon eller skype, men kan även ske på plats. 


Kontakta mig gärna för kostnadsfri konsultation!!