Lästräning

Specialpedgogik i Dalarna

Lästräning


För personer med svårigheter kring sin läsning, stavning och läsförståelse så arbetar jag tillsammans med Pelle Lindblå med ett program som heter Trädet Web.


Trädet Web är ett program för att träna läsning ända från väldigt grundläggande fonologisk förmåga till god läsning och förståelse. Programmet tränar även ens förmåga att stava, exempelvis dubbelteckning, olika ng-ljud samt SJ-ljud. På Pelles Youtubesida går det att se filmer som mer ingående förklarar hur programmet fungerar. 

(på följande sida presenterar jag en del fakta om läsinlärning samman med hänvisning till forskning på området)


Pris och vad Du får tillgång till:

En kartläggning kring läsförmåga, skriftlig rekommendation, förslag på hur hjälp kan ges i skola exempelvis samt tillgång till programmet Trädet Web kostar 6500 kronor. (möjlighet finns att dela upp betalningen) Ett första möte brukar normalt bestå av två sittningar. Drygt 2 timmar på förmiddagen, bryt för lunch och sen ytterligare 1-2 timmars genomgång av vad kartläggningen visat. 


Under arbetets gång med Trädet brukar det normalt krävas ett antal handledande samtal. Dessa handledningar sker helst genom att vi träffas, men kan även utföras via Skype eller Hangout. För dessa inplanerade möten tar jag 750 kronor i timmen.


Normalt brukar övrig spontan kontakt under träningens gång ske via mail eller telefonledes.


Kontakta mig gärna för kostnadsfri konsultation!!


Exempel på övriga uppdrag

  • Rådgivning - hur kan man tänka kring sitt barns/sina egna svårigheter.
  • Skriva/föra talan gentemot skola.
  • Hjälp att läsa och förstå anpassningar - åtgärdsprogram vid särskilt stöd.
  • Kartlägga för att bättre förstå läs- och skrivsvårigheter.
  • Kartlägga och skriftligen lämna rekomendationer till skola gällande svårigheter inom NPF.
  • Kartlägga och skriva intyg inför teoriprov på trafikverket. Vare sig det gäller moped eller bil.