TrädetWeb

Specialpedgogik i Dalarna

TrädetWeb


TrädetWeb - eller Trädet som jag kallar det - är alltså ett program som tagits fram av Pelle Lindblå och är tänkt att träna läsning. Ända från grundläggande fonologisk förmåga, alltså förståelsen för hur de olika bokstäverna ska låta, till mer avancerad läsförståelse.


Som jag går igenom under sidan som har med forskning att göra - så är en av de vanligaste orsakerna till att personer har svårt för att knäcka läskoden just kopplad till försämrad fonologisk medvtenhet. Under dessa omständigheter kan Trädet vara ett alldeles utmärkt sätt att träna upp sitt "öra" så att säga.


Hur man tränar

Rent praktiskt går det till så att man träffas en första gång för att utreda vilka bokstavsljud som eleven kan och inte kan. Träningen sen tar avstamp i det som eleven behärskar för att efter hand lägga till det som är svårt. 


För maximal effekt rekomenderas att man tränar 5 gånger i veckan. Varje träning tar 10-20 minuter beroende på hur stora svårigheter man har. Exakt genomförande när man tränar gås igenom vid kontakt. 


Vill man se mer hur det går till gör man det med fördel på Pelles youtubekanal.