TrädetWeb

Specialpedgogik i Dalarna

TrädetWeb


TrädetWeb - eller Trädet som jag kallar det - är alltså ett program som tagits fram av Pelle Lindblå och är tänkt att träna läsning. Ända från grundläggande fonologisk förmåga, alltså förståelsen för hur de olika bokstäverna ska låta, till mer avancerad läsförståelse.


Som jag går igenom under sidan som har med forskning att göra - så är en av de vanligaste orsakerna till att personer har svårt för att knäcka läskoden just kopplad till försämrad fonologisk medvtenhet. Det är dock inte alltid fallet, det kan bero på andra orsaker också såklart. Men i de fall som det faktiskt handlar om fonologisk (o)medvetenhet så är Trädet ett alldeles utmärkt sätt att träna upp sitt "öra" så att säga.


Hur man tränar

Rent praktiskt går det till så att vi träffas en första gång för en analys. Då tar vi reda på vad Du som kund kan för ljud och vad Du inte kan - och sen när träningen tar vid så börjar man träna med de ljud (bokstäver) som Du kan.


Du tränar 3-5 gånger i veckan, helst varje veckodag. Varje träning tar 10-20 minuter beroende på hur stora svårigheter man har. Träningen går till så att en person på datorn säger en stavelse innehållandes ljud som ska tränas för stunden och Du som elev härmar, säger efter, nickar på den långa vokalen, pratar in och lyssnar  på Dig själv (det sparas via programmet) sen ska Du skriva stavelsen du hört. Dels för hand och sen på tangentbordet. Detta för att aktivera så många sinnen som möjligt. Multisensorisk träning har visat sig överlägset när det gäller att lära in nya saker.


Efter avslutad träning får Du poäng, i början ska Du samla ihop 100 poäng om dagen, men det kan - om så önskas - höjas efter hand vilket tvingar eleven att träna flera gånger om denne ska uppnå dagens satta poängmål.


Detta är en mycket kortfattat beskrivning - för att bättre förstå hur det går till kan man med fördel kolla på Pelles youtubekanal, eller ännu hellre boka in ett möte med mig redan nu!


allt gott!